Masz pytanie?

Jak kupować ?

 1. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi  w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

  Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przed złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją. 

  Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

  Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

  potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

 2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

  W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

  Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 3. Aby dokonać zakupu na prezent należy w koszyku umieścić produkt oraz "opcję zakupu na prezent", a następnie podać w komentarzu adres z telefonem do wysyłki i ewentualnie krótką (do 100 znaków) notatkę z życzeniami. Notatka zostanie wydrukowana standardową czcionką na białym papierze i dołączona do paczki. W przypadku prezentów, na życzenie kupującego, wysyłany jest pocztą oryginał paragonu, standardowo wysłana zostanie kopia paragonu na podany w formularzu e-mail.
Facebook